Header Future Climate

Future Climate

ERP normering

Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760

ERP

Met de EcoDesign Richtlijn 2009/125 (ErP Richtlijn, Energy related Products) heeft de Europese Unie een raamwerk opgericht voor EcoDesign eisen voor energie-gerelateerde producten.

Het doel van Ecodesign (ecologisch ontwerp) is om de milieuprestatie van producten gedurende de volledige levenscyclus van het product te verbeteren, door de integratie van milieu-aspecten in de productontwerpfase, en het uitlijnen van dergelijke aspecten met technische en economische factoren.

Deze richtlijn is onderdeel van de 20-20-20 doelstellingen, aan de hand waarvan energie-efficiency moet worden verhoogd met 20% en het aandeel van energie-opwekking uit hernieuwbare bronnen moet worden verhoogd met 20% in 2020. Deze richtlijn heeft invloed op vele producten, zoals televisies, diepvriezers en ook ventilatoren. Wij lopen met de fabricaten Chaysol en Soler en Palau voorop als het gaat om de ErP eisen. Ons uitgebreide pakket omvat uitsluitend ventilatoren die voldoen aan de ErP-eisen.

© 2023 - Future Climate